Hva er falkejakt?

Falkejakt (falconry) er kunsten å jakte med en trent rovfugl på byttedyr i sitt naturlige habitat.

Denne jaktformen er glemt, og ikke lenger lov i Norge.

Rovfugler jakter i naturen hver dag for å overleve, og før i tiden var falkejakt en måte å sikre seg mat på. En falkoner er personen som trener rovfuglen til jakt, og sammen med det å mestre å jakte med hest og hund, var det før i tiden også en edel og beundret jaktform utført av kongelige.

Å trene en rovfugl krever mye kunnskap, og tålmodighet. Falkejakt er en bærekraftig jaktform som innebærer mye vandring i naturen, da det er viktig å sjekke habitat og arters tilstand, og jobbe i fellesskap med økosystemets samspill. 

Det er mye feil informasjon i Norge om falkejakt, og NFF ønsker å drive folkeopplysning for å bryte ned stereotypiske holdinger som har etablert seg de siste tiårene.

De landene hvor det drives falkejakt i dag har enten en lisens eller et mentorskap som må fullføres før en får lov å kalle seg en falkoner. 

Falkejakt brukes også som en metode for å jage vekk fugler som oppholder seg på flyplasser for å unngå 'bird strikes' i propellene. Det er etisk og miljøvennlig.

Falkejakt er også en UNESCO anerkjent kulturarv i mange land, og hvert år feires World Falconry Day 16.november.

Vil du lære mer om falkejakt? Bli medlem!